Artikel

Collusion detection in public procurement using computational methods

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet og implementeret et digitalt værktøj, som skal identificere mistænkelige bud i offentlige udbud.

Artiklen beskriver et nyt screeningværktøj, der bruges til at identificere ulovlige aftaler og karteller i offentlige udbud. Værktøjet er tiltænkt som et supplement til traditionelle undersøgelsesmetoder og kan blive brugt til at markere udbud og virksomheder, som kræver yderligere undersøgelse.