Artikel

Virksomheders bødevedtagelser - Konkurrencerådets afgørelser i 2021-2023

Overtrædelser af konkurrenceloven kan have væsentlige samfundsskadelige virkninger. I denne artikel kan der læses mere om virksomheders muligheder for at afslutte en sag med en udenretlig bødevedtagelse efter reglerne blev ændret i 2021.

Afgørelsen af en sag om en overtrædelse af konkurrenceloven med en civil bødevedtagelse kan forbedre mulighederne for en hurtig og effektiv håndhævelse. Det er derfor et vigtigt redskab i forbindelse med sikringen af velfungerende markeder.

Konkurrencerådet har i årene 2021-2023 afsluttet 36 sager ved udenretlige civile bødevedtagelser. De virksomheder, der har vedtaget sådanne civile bødeforelæg, har i mange tilfælde modtaget en samarbejdsrabat, der har udgjort 20-25 procent af den opgjorte bøde.

 

Artiklens forfatter

Mette Clausen
Specialist i konkurrencesager

Mette Clausen

  • Mette skal som specialist i konkurrencesager (særligt § 6/art. 101 og § 11/art. 102) bidrage til at sikre høj juridisk kvalitet i sagsbehandlingen lige fra sagernes opstart til deres afslutning.

  • Mette yder sparring til kolleger på tværs af centrene og underviser i relevante dele af konkurrenceretten både internt og eksternt. Mette fører desuden sager ved Konkurrenceankenævnet.

  • Mettes sparringsrolle sikrer, at hendes erfaringer med prioritering og tilskæring af sager, interessenthåndtering og opsøgende arbejde deles i konkurrencecentrene.