Vejledning

Indkøb af videnrådgivning - under EU-tærskelværdien

Bedre udbud med færre omkostninger. Det er et fælles mål for offentlige indkøbere og virksomheder. Men hvordan tilrettelægger du i praksis et mindre indkøb enkelt og samtidig sikrer en effektiv konkurrence? Denne vejledning om indkøb af videnrådgivning under tærskelværdien viser hvordan.