Vejledning

Udbud med deltagelse af konsortier

Vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” retter sig mod offentlige ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så virksomheder for mulighed for at byde som et konsortium.