Vejledning

Vejledning om EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter

Denne vejledning indeholder en gennemgang af EU’s sanktioner om offentlige kontrakter, mulighed for undtagelsen fra sanktionerne, samt opmærksomhedspunkter ved tildeling eller videreførelse af offentlige kontrakter.