Afgørelse

Nummer
23/01124

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/Susanne Christtreu - bøde på 2.500 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Virksomheden Nye Visioner v/Susanne Christtreu har accepteret en mindre bøde for at have overtrådt konkurrenceloven ved at indgå aftaler om priser og kundedeling. Bøden er den 13. og sidste, som Konkurrencerådet har udstedt i sagskomplekset.

Nye Visioner v/Susanne Christtreu har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Virksomheden har i regi af forretningskonceptet Nye Visioner deltaget i aftaler om priser og kundedeling. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra 28. oktober 2019 til 25. april 2021. Nye Visioner v/Susanne Christtreu har accepteret at betale en bøde på 2.500 kroner for overtrædelsen.

Med denne bøde er sagskomplekset om kartelsamarbejdet i regi af Nye Visioner afsluttet. Tidligere har 12 andre virksomheder erkendt at have indgået ulovlige aftaler om priser og deling af kunder i regi af Nye Visioner. De har fået bøder på op til 90.000 kroner for deres overtrædelser. Samtlige bøder i sagskomplekset er begrænset af, at bøden højst kan udgøre 10 procent af den enkelte virksomheds omsætning i det forudgående regnskabsår.