Konkurrence

Fusionskontrol – den indledende kontakt

Typen og omfanget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af fusioner kan variere fra sag til sag. Her kan du blandt andet læse om den indledende kontakt mellem styrelsen og de fusionerende virksomheder.

Før anmeldelsen af en ny fusion drøfter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meget gerne fusionen og udkast til fusionsanmeldelse telefonisk og/eller på et møde med de fusionerende virksomheder og deres rådgivere. Denne fase kaldes prænotifikationsfasen.

Det er styrelsens erfaring, at det kan være meget nyttigt – både for fusionsparterne og styrelsen – at afsætte den fornødne tid til disse drøftelser, inden en fusion anmeldes endeligt. Her kan styrelsen og fusionsparterne også drøfte forventningsafstemning om tidsramme og proces i forhold til sagsbehandlingen af fusionen.

Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i løbet af prænotifikationsfasen har yderligere spørgsmål til udkast til anmeldelse eller fusionen i øvrigt, kan styrelsen – udover skriftlig korrespondance – i nogle tilfælde med fordel holde et møde med de fusionerende virksomheder og deres rådgivere om spørgsmålene.

I nogle fusioner kan det også være hensigtsmæssigt at drøfte forventningsafstemning om tidsramme, proces m.v. på et møde med deltagelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør og direktøren fra den virksomhed, som anmelder fusionen. Det vil typisk være tilfældet i sager, der overgår til fase II.

Når en fusionssag har været overgået til fase II, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter afslutningen af sagen opfordre de fusionerende virksomheder til at deltage i et evalueringsmøde om sagen. Her modtager styrelsen meget gerne input og bemærkninger til sagsbehandling, proces m.v. Styrelsen modtager også meget gerne input og bemærkninger fra øvrige virksomheder, som har fået behandlet en fusion.

< Tilbage til Fusionskontrol

Sidst opdateret:   9. marts 2017