Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Møder i FOPS

Her finder du dagsordener og beslutningsreferater fra møder i Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS).

Kommissoriet

Om FOPS

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) mødes 3-4 gange årligt og er nedsat fra den 1. april 2023 til den 1. februar 2026.

Læs kommissoriet for FOPS (PDF)