Offentlig-private partnerskaber

Offentlig-private partnerskaber i Danmark

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens oversigt giver et overblik over danske offentlige-private partnerskaber (OPP´er), der er etableret fra 2004 og frem.

OPP-kontaktpunkt

Har du spørgsmål?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler løbende information om offentlig-private partnerskaber (OPP´er) i Danmark. Har du spørgsmål til oversigten eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail

Skriv til os: oppkontaktpunkt@kfst.dk

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, der bl.a. er kendetegnet ved, at projektering, etablering, drift, vedligehold og eventuelt finansiering sammentænkes i udbuddet af en kontrakt om en bygge- og anlægsopgave af typisk 15-25 års varighed. Samarbejdsformen adskiller sig således fra et ordinært bygge- og anlægsprojekt, hvor den private leverandør typisk kun har til opgave at opføre byggeriet, hvorefter drift og vedligehold varetages af den offentlige myndighed selv.

OPP kan fx være en relevant model, når sammentænkningen af anlæg og drift giver mulighed for at indhente totaløkonomiske gevinster samt mulighed for en hensigtsmæssig risikodeling mellem parterne.

Offentlig-private partnerskaber (OPP) kan skabe gode rammer for samarbejdet mellem det offentlige og det private om bygge- og anlægsprojekter.

Du kan læse mere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse "Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber". Denne analyse giver offentlige ordregivere et værktøj til at vurdere, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt.

Læs analysen om økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber (2015) 

Erfaringerne med offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark er generelt gode. Alligevel er der relativt få OPP-projekter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter”, beskriver nogle af de forhold, som afholder kommuner og regioner fra at indgå i OPP-projekter.

Læs Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter (2013)

Overordnet kan man identificere seks centrale samarbejdsformer - også kaldt OPS-former - der anvendes, når virksomheder løser opgaver for den offentlige sektor. Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en OPS-form. 

OPP anvendes til opførelse og vedligehold af nye bygninger og anlæg samt køb af bygninger, transportmidler og maskiner mv. Du kan læse mere om, hvordan den offentlige sektor inddrager offentlig- privat samarbejde i sin opgaveløsning og til hvilke typer af opgaver på "Om offentlig-privat samarbejde i Danmark(OPS)".

Gå til Om offentlig-privat samarbejde i Danmark(OPS)