Ofte stillede spørgsmål

Få svar om ESPD

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der ofte stilles til ESPD'et.

ESPD står for "European Single Procurement Document", på dansk "det fælles europæiske udbudsdokument". Det er en egenerklæring, som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud.

Et ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation for oplysningerne i ESPD’et.

I Danmark udfylder en tilbudsgiver et ESPD som en integreret del af afgivelsen af en ansøgning eller et tilbud i de udbudssystemer, der anvendes i forbindelse med offentlige udbud.

Hvis du er i tvivl om, hvordan man udfylder et ESPD, giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide ”ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument” en gennemgang af, hvilke oplysninger virksomheder skal erklære, når de deltager i udbud af offentlige opgaver.

Hent guiden "ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument"

Er det første gang, du som ordregiver eller virksomhed skal udfylde et ESPD i forbindelse med et udbud, kan guiden være meget behjælpelig. Den tager nemlig udgangspunkt i spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra andre virksomheder, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.

Videovejledninger 

Se denne film på 12 minutter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når du er ordregiver, og det er første gang, du skal oprette et ESPD.

I videoen herunder kan du trin for trin se, hvordan du udfylder et ESPD, når din virksomhed deltager i et udbud alene. 

Det er som udgangspunkt kun vinderen af et udbud, som skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD’et.

Man kan bruge Europa-Kommissionens online database eCertis til at se dokumentationskrav ved udbud i hele EU. eCertis er et online informationssystem, som kan vise de forskellige certifikater til dokumentation for udelukkelse og egnethed ved udbudsprocedurer rundt om i EU.

Tilgå eCertis på Europa-Kommissionens hjemmeside 

I udbud, hvor ansøgere eller tilbudsgivere fra andre EU-medlemslande deltager, kan ordregivere anvende eCertis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver i notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” en detaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om dokumentation.  Notatet indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne med særlig fokus på de problemstillinger, der relaterer sig til indhentelse af dokumentation for oplysninger i ESPD’et.

Hent notatet "Gennemgang af reglerne for dokumentation"(pdf)

Hjælp og vejledning

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Spørgsmål om ESPD´et kan rettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pr. mail.

Skriv til ok@kfst.dk
Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål?

Find flere spørgsmål og svar under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Ofte stillede spørgsmål.

Gå til Ofte stillede spørgsmål