EU-sanktioner

Guide til anmodning

Her finder du information om, hvordan du anmoder om tilladelse til kontraktindgåelse eller videreførelse af en kontrakt omfattet af EU's sanktioner mod Rusland.

Guide og skabelon til anmodning

Anmodning om tilladelse til at undtage en offentlig kontrakt fra sanktioner skal sendes pr. mail til styrelsen med følgende titel i emnefeltet:

”Anmodning om tilladelse efter forordning (EU) 2014/833”.

E-mail: sanktioner@kfst.dk 

Skabelon

Her finder du en skabelon til brug, når du som offentlig ordregiver vil fremsende din anmodning om tilladelse til at undtage en offentlig kontrakt fra sanktioner:

Hent skabelon til anmodning om tilladelse (docx)

Bemærk: Skabelonen er udarbejdet for at sikre, at styrelsen får adgang til alle nødvendige oplysninger og dermed kan nedbringe sagsbehandlingstiden. Du er ikke forpligtet til at anvende skabelonen.